2014

Manege Willeskop

 


 

Manege Willeskop

Voor de verplaatsing van de Manege Willeskop wordt een nieuwe plaats gezocht .

De gemeente wil hiervoor een plek binnen het Bestemmingsplan " Achter Willeskop 9 en 11 ".

Oudewater moet méér beschermen

Oudewater moet méér beschermen

In Oudewater zijnveel meer historische objecten die bescherming verdienen dan de 140 panden die nu op monumentenlijsten staan.

Klik hier voor een artikel uit het AD Woerden

Bruggen Exercitieveld

Weerstand tegen extra bruggen

 

Woerden is van plan drie extra bruggen aan te leggen in het centrum.

Klik hier voor een verslag in het AD van 11 november 2014

informatie over boekje Havenstraat

Boekje over de geschiedenis van de  Havenstraat is verkrijgbaar

 

Voor belangstellenden zijn exemplaren beschikbaar van het boekje over de Woerdense Havenstraat dat op 27 oktober uitkwam toen de Hugo Kotestein-oorkonde 2014 werd uitgereikt.

Uitreiking Oorkonde Hugo Kotestein 2014

Uitreiking Oorkonde Hugo Kotestein 2014 aan de Havenstraat in Woerden

 

Maandag 27 oktober j.l. is door burgermeester Molkenboer van Woerden de Oorkonde 2014 van Hugo Kotestein uitgereikt aan de winkeliers en bewoners van de Havenstraat.

Woerden TV heeft daarvan een verslag gemaakt wat hieronder is te lezen.

 

 Klik hier voor de link naar Woerden TV

 

 

Ondernemers Havenstraat zijn trots

Ondernemers Havenstraat trots

 

De ondernemers, eigenaren en bewoners van de Havenstraat zijn trots op hun straat en zijn verrast door de toekenning van de Hugo Kotestein Oorkonde 2014.

 

Notenbomen Linschoten

Notenbomen in Linschoten

Kap oudste bomen uit de regio voorkomen

De op een na oudste bomen in de provincie Utrecht staan in Linschoten bij de familie Vlooswijk aan de Nieuwe Zandweg 28. Als je op de M.A. Reinaldaweg rijdt, kom je er bij de rotonde langs.

 

Oorkonde Hugo Kotestein 2014

 

Hugo Kotestein-oorkonde 2014.

De Hugo Kotestein-oorkonde gaat dit jaar naar de gezamenlijke winkeliers en bewoners van de Havenstraat in Woerden.

De oorkonde wordt op maandagmiddag 27 oktober as. in een bijeenkomst in de Opstandingskerk aan de Wilhelminaweg door burgemeester Molkenboer uitgereikt.

Herplaatsing Gildepoortje

Herplaatsing Gildepoortje

Het monumentale Gildepoortje is al enkele jaren opgeslagen op de gemeentewerf. Het blijkt niet makkelijk een juiste plaats te vinden voor de herplaatsing.

 

Brief aan gemeentebestuur Oudewater over bruggen Papekop

Bruggen Papekopperstraatweg gesloopt

De werkgroep Oudewater van Stichting Hugo Kotestein heeft een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders en leden van de Raad van Oudewater naar aanleiding van het slopen van vier karakteristieke bruggen op de Papekopperstraatweg. De werkgroep houdt een pleidooi voor het gemeentebreed inventariseren van elementen van cultuurhistorische waarden.

Klik hier voor het lezen van de brief

Klokkenstoel Gaza- kapel

Klokkenstoel Gaza- kapel is verkeerd teruggeplaatst

Interview met de werkgroep Harmelen.

Klokkenstoel Gaza Kapel teruggeplaatst, maar hoe....

Klokkenstoel  GAZA Kapel teruggeplaatst, maar hoe.....

Bij de herplaatsing van de klokkenstoel van de GAZA Kapel is er iets fout gegaan : de stoel is zodanig geplaatst dat de klok niet meer geluid kan worden.

Tot op heden is deze fout niet hersteld.

De werkgroep Harmelen heeft hiervoor nogmaals aandacht gevraagd van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Woerden.

Bezwaar Teylingens gemaal

Bezwaar tegen verbouwing Teylingensgemaal te Kamerik

Enige tijd geleden hebben wij formeel bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente de verbouwing van rijksmonument Gemaal Teylingens te Kamerik toe te staan zonder dat aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Franciscuskapel Weddesteyn

Franciscuskapel  Weddesteyn

 

PERSBERICHT

 

Geachte heer/mevrouw,

Hiermee ontvangt u het rapport dat Stichting Hugo Kotestein heeft gemaakt om het behoud van de Franciscuskapel op het terrein van Careyn Weddesteyn te ondersteunen.

Rapport Groepenbrug

Rapport Groepenbrug

Hoewel de brug geen monument was, heeft Hugo Kotestein wel gepleit voor handhaving en renovatie van de zeer oude Groepenbrug in Geestdorp. In 2005 heeft de werkgroep Woerden daarover een rapport opgesteld.

Klik hier voor : rapport Groepenbrug

Kerkplein

Kerkplein : investeren in het verleden

De planontwikkeling van het Kerkplein kent een hele geschiedenis. Onderdeel hiervan is zeker het rapport dat de werkgroep Woerden in 2002 opstelde . Daarin werden de voorgenomen plannen onder de loep genomen en alternatieven aangedragen. Ook nu, na de realisatie van de plannen, is het de moeite waard dit rapport nog eens door te kijken !

Klik hier voor het rapport : Investeren in het verleden