2015

Notitie t.a.v. Forum Ruimte van Oudewater

Notitie t.a.v. Forum Oudewater m.b.t. landelijk gebied Papekop en Hekendorp

 

Op de vergadering Forum Ruimte van 24 november in het stadhuis van Oudewater, waar de herziening bestemmingsplan landelijk gebied Papekop en Hekendorp werd behandeld, zijn namens Hugo Kotestein bijgevoegde aanbevelingen en meningen naar voren gebracht.

De wethouder heeft toegezegd onze aanbevelingen in het nieuwe ontwerp mee te nemen. Hij deed tevens de belofte dat de werkgroep Oudewater betrokken zal worden bij de inventaristie van de cultuurhistische waarden en dat de boerderij aan de Papekopperstraatweg 64 weer een woonbestemming zal krijgen zodat deze gerestaureerd kan worden.  
 
 

Restauratie Romeijnbrug in Oudewater

Restauratie Romeijnbrug te Oudewater

 De gemeente Oudewater overweegt restauratie van de Romeijnbrug. 

"Bob's plasgootje"

" Bob's plasgootje, voorheen de Rijnstraat "

Hugo  Kotestein heeft de gemeenteraad van Woerden een naambord cadeau gedaan met de hun inziens méér passende naam voor de veranderde Rijnstraat.

HK oorkonde 2015

Hugo Kotestein Oorkonde 2015

De Oorkonde 2015 zal  op vrijdag 6 november a.s. worden uitgereikt aan de bewoners van Villa Rijnoord,  Oostdam 12 in Woerden

Klik hier om meer te lezen.

Klik hier voor de uitnodiging.

 

 

Werkgroep Montfoort-Linschoten in de pers

Werkgroep Montfoort - Linschoten in de pers.

 

Zenderstreeknieuws heeft een intervieuw met deze werkgroep van Hugo Kotestein gepubliceerd in de uitgaven van 30 september j.l., naar aanleiding van het 40-jarig jubileum van Stichting Hugo Kotestein.

Het lijkhuisje in Waarder

Het (vermeende ?) lijkhuisje in Waarder weer in de belangstelling.

Enige tijd geleden vestigde Hugo Kotestein de aandacht op de waarde van het lijklhuisje in Waarder. Sindsdien zijn er reacties  gekomen die een ander gebruik van het huisje doen vermoeden.

Het Alg. Dagblad heeft op 17 juni 2015 daarover een artikel gepubliceerd.

Klik HIER voor het artikel in het AD.

 

---------------------------------------------------

Oude Openbare School in Oudewater loopt schade op

Hugo Kotestein vraagt aandacht voor toestand van de oude openbare school in Oudewater.

De oude openbare school aan de Kapellestraat in Oudewater blijkt al ernstig beschadigd te zijn.

--------------------------------------------------

Onderhoud riviertje Linschoten in de pers

Onderhoud riviertje de Linschoten in de pers

De regionale pers bericht over de visie van Hugo Kotestein betreffende het onderhoud van de Linschoten, zoals kenbaar is gemaakt aan de Colleges van B&W van Montfoort en Oudewater en het Hoogheemraadschap.

Klik hier voor de berichtgeving

--------------------------------------------------

Brief aan colleges van Oudewater Montfoort

Werkgroep Oudewater schrijft brief aan colleges van Oudewater en Montfoort en Hoogheemraadschap

 

De werkgroep vraagt (wederom) aandacht voor o.m. de staat van onderhoud van het riviertje De Linschoten.

Klik hier voor het lezen van de brief .

Klik hier voor het vervolg van de brief.

---------------------------------------------------------------

.

Hugo Kotestein Bodegraven in de pers

Werkgroep Bodegraven van Hugo Kotestein in de pers

 

Het Jaarverslag 2014 van Stiching Hugo Kotestein was voor de lokale pers in Bodegraven aanleiding om  de werkgroep Bodegraven eens nader te belichten.Een drietal publicaties was hiervan het gevolg

a: een vermelding op RTV Bodegraven

     klik hier voor de link naar RTV Bodegraven  

b: een artikel in het Algemeen Dagblad  Groene Hart

     klik hier voor dit artikel

c:  een vermelding in Kijk Op Bodegraven -wk15-8 april

     klik hier voor Kijk op Bodegraven

----------------------------------------------------------

HK steunt raadsvoorstel afwijzing

Ondersteuning raadsvoorstel tot afwijzing van bestemmingsplan Willeskop

De werkgroep Montfoort - Linschoten van Stichting Hugo Kotestein ondersteunt het raadsvoorstel tot afwijzing van het bestemmingsplan "Achter Willeskop 9 en 11 " .

Inspraak betreffende Manege Willeskop

Inspraak  betreffende Manege Willeskop

In december 2014 heeft de werkgroep Montfoort-Linschoten als inspraakreactie weer een brief naar het Forum Ruimte van de gemeente Montfoort gestuurd.

Klik hier voor de brief : inspraakreactie Visie Kernrandzone-West

 

.

Raad van State over slecht onderhoud van monumenten

Uitspraak van de Raad van State betreffende slecht onderhoud van Rijks- en Gemeente monumenten

 

De gemeente Oudewater heeft veel Rijks- en Gemeente monumenten. Een aantal van deze monumenten hebben een groot achterstallig onderhoud. Steeds heeft de gemeente gesteld dat men hier weinig aan kan doen want er waren geen wettelijke mogelijkheden om de eigenaren tot onderhoud te verplichten.

Dat is nu veranderd door middel van een uitspraak van de Raad van State.     

De werkgroep Oudewater heeft de gemeente hierover per brief geinformeerd.

Klik HIER voor de brief aan de gemeente Oudewater.        

 

Opnieuw : cultuurhistorische waarden in Oudewater

Opnieuw : Cultuurhistorische waarden in Oudewater

Op 11 augustus 2014 heeft Stichting Hugo Kotestein werkgroep Oudewater een brief gestuurd aan het college burgemeester en wethouders van Oudewater met een pleidooi om de cultuur historische waarden in de binnenstad en het buitengebied te inventariseren, waarderen en tenslotte vast te leggen in het bestemmingsplan.

De werkgroep  Oudewater heeft opnieuw een brief aan het college gestuurd om een concept "protocol borging cultuurhistorische waarden "  aan te bieden.

Buitengebied Harmelen en Ontwerp-planMER

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Harmelen en Ontwerp-planMER

Op 26 november 2014 geeft gemeente Woerden het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Harmelen en Ontwerp-planMER officieel bekend gemaakt.