2023

Hugo kotesten oorkonde 2023 kantenbericht

2023 10 27 12 43 51

Oude pastorie Linschoten gemeentelijk monument

Oude pastorie Linschoten gemeentelijk monument

Activiteit van de werkgroep Bodegraven-Reeuwijk

IMG 20231003 WA0002

Nieuwe bomen bij gemaal Oud-Kamerik

Het volledige artikel is te lezen bij de Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Gemeentelijk onderscheiding voor Hein Kuiper

heinkuiper

Jaarverslag Hugo Kotestein 2022

Het jaarverslag van de stichting Hugo Kotestein staat online.

Stichting Hugo Kotestein positief over plannen Chinees restaurant

De werkgroep Montfoort-Linschoten van erfgoedorganisatie Stichting Hugo Kotestein (SHK) is positief gestemd over de plannen van de nieuwe eigenaar van het voormalig Chinees restaurant Man Foe. De Chinese eigenaar verkocht vorig jaar zijn pand en het was de vraag wat er met het pand zou gaan gebeuren. SHK zag graag dat de beeldbepalende maar zwaar verwaarloosde gevel van het 100 jaar oude pand in oude luister zou worden teruggebracht.

De initiatiefnemer heeft aangegeven graag 6 appartementen in het pand te maken én een winkelgedeelte. Dat laatste is in lijn met het bestemmingsplan waarin het pand een centrumfunctie heeft, een combinatie van winkel en woonbestemming. De initiatiefnemer wil wel graag een terugliggende verdieping op het pand aanbrengen, maar zegt toe de gevel van het pand, waar Sigarenzaak Van Vegten in begon, terug te willen brengen in de oorspronkelijke staat. Onderdeel van het plan is ook dat de rommelige en verwaarloosde achterzijde van het pand aan de Havenstraat wordt verbeterd.

SHK is van mening dat de gerestaureerde gevel van het pand een plek op de gemeentelijke monumentenlijst verdient en heeft dit bij de gemeente kenbaar gemaakt.

Keizerstraat 1

Stichting Hugo Kotestein hekelt sloop ‘accijnshuis’ bij Wierickerschans

“Onbegrijpelijk en betreurenswaardig” noemt erfgoedorganisatie Stichting Hugo Kotestein (SHK) de recente sloop van het historische accijns- of douanehuis uit ± 1750 op de grens tussen Holland en Utrecht, aan de Prinsendijk langs de Enkele Wiericke bij de Wierickerschans te Bodegraven. De afbraak maakt de realisering van een modern huis met bijgebouw op dezelfde plek mogelijk. Deze nieuwbouw is goedgekeurd door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

Van de beoogde sloop ontving de ODMH vorig najaar een melding. Tot het overlijden van de vorige eigenaren had het pand een woonbestemming; daarmee was het voldoende beschermd. De woning was echter geen monument, en komt dus niet voor in de gemeentelijke monumentenlijst of in andere inventarisaties van waardevolle bouwkundige objecten. Voor het slopen bestond daarom geen vergunningplicht, maar alleen een meldplicht. Omdat de melding voldeed aan de technische eisen van het Bouwbesluit, ontving de eigenaar van het perceel bericht dat de sloopwerkzaamheden mochten worden uitgevoerd.

Raadsel
Het is SHK een raadsel waarom het voormalige accijnshuis, nauw verbonden met de geschiedenis van de regio, niet is aangemerkt als monument en zelfs in geen enkele inventarisatie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voorkomt. SHK noemt dat een “ernstige omissie”. Het verbaast de erfgoedstichting dat een bouwwerk als dit nog steeds ‘zomaar’ kan verdwijnen.
De kern Bodegraven van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kent – afgezien van een aantal boerderijen in het buitengebied – weinig monumentale gebouwen van vóór de dorpsbrand van 1870, die een groot deel van de toenmalige bebouwing in de as legde. “Daarom is dit verlies des te schrijnender”.

https://www.ad.nl/bodegraven-reeuwijk/willem-woest-om-sloop-van-eeuwenoud-douanehuisje-verlies-is-schrijnend~aa317959/

thumbnail image  IMG 20221213 douanehuisje Wierickerschans

Artikel van de WBL over de samenwerking met SHK

WBL blad dec 22