Tankstation Wulverhorstbaan

Uitspraak RvS over tankstation

Vandaag heeft de RvS uitspraak gedaan in de beroepszaak Wulverhorstbaan

Featured

Zitting RvS inzake tankstation

Afgelopen donderdag heeft de zitting bij de RvS plaatsgevonden. Uitspraak over 14 dagen, we hebben onze zaak goed bepleit en kregen daarvoor ook ruim de gelegenheid. De belangrijkste punten betroffen verlies van landschap, schending van het vertrouwensbeginsel, vooringenomenheid bij de besluitvorming en geen onderzoek naar alternatieven.
Over de uitkomst durven we geen zinnig woord te zeggen.
Linken naar de pleitnota van onze raadsvrouwe Anna Jonkhoff en een artikel uit het AD van zaterdag j.l.

 

Featured

Uitspraak Wulverhorstbaan  : beroep ongegrond

30-09-2010 - Vandaag is de uitspraak inzake Wulverhorstbaan ontvangen. Ons beroep is ongegrond verklaard. De Bestuursrechter heeft in feite alleen getoetst of de procedure correct is gevolgd. Inhoudelijke bezwaren tegen de onderbouwende rapporten zijn niet meegenomen.
Over de mogelijkheden van alternatieve vestigingsplaatsen wordt eenvoudig gezegd dat deze ten tijde van de aanvraag niet bekend waren
en dus geen rol spelen. Het behoeft geen betoog dat we zeer verrast en teleurgesteld zijn met deze uitkomst.

Verkeersanalyse Wulverhorstbaan

VMC Beleids-en Procesmanagement is gevraagd een verkeersdeskundige analyse uit te voeren op mogelijk locaties voor een nieuw op te richten tankstation in Woerden. De opdracht is verleend door Stichting Hugo Kotestein, Scouting Woerden en Stichting Comité Behoud Kromwijkerdijk / Wulverhorst.

Featured

Conceptadvies over Tankstation Wulverhorstbaan

Het is nog maar zeer de vraag van dit jaar nog aardgas kan worden getankt aan de Wulverhorstbaan.

Het College van Woerden en ondernemer Van Vliet zien het tankstation graag zo snel mogelijk komen, maar diverse partijen hebben bezwaar.