Oorkonde Hugo Kotestein 2014

 

Hugo Kotestein-oorkonde 2014.

De Hugo Kotestein-oorkonde gaat dit jaar naar de gezamenlijke winkeliers en bewoners van de Havenstraat in Woerden.

De oorkonde wordt op maandagmiddag 27 oktober as. in een bijeenkomst in de Opstandingskerk aan de Wilhelminaweg door burgemeester Molkenboer uitgereikt.

De Havenstraat verdient het om in de schijnwerper te worden gezet, vindt de Stichting. Het is een straat met veel geschiedenis die nog alom zichtbaar is. En er zijn ondernemers gevestigd die eraan werken om hun straat vitaal te houden.

Havenstraat

De reden voor toekenning is de   waardering     voor de positieve ontwikkelingen die in het zuidelijk deel van de Havenstraat, gelegen tussen Concordia en Wilhelminaweg, zijn te zien. In de straat is een mooie mengeling van gevels uit allerlei stijlperioden te vinden. Veel panden zijn opgeknapt waarbij architectuur en bouwkundige details niet verloren zijn gegaan.

pand-Havenstraat

 

 

Een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van de Havenstraat levert het restauratieproject Havenstraat 38-42 van Stichting Stadsherstel. Blikvangers zijn verder het Hervormde Weeshuis, de voormalige Hervormde Pastorie en het Gemeenlandshuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorts is vermeldenswaard het plaveisel in de Havenstraat: door inspanningen van Stichting Hugo Kotestein zijn een aantal jaren geleden de hardstenen trottoirbanden bij bestratingwerkzaamheden niet afgevoerd maar opnieuw gebruikt.