Kromwijkerwetering -west

Tot diep in de 19de eeuw was Woerden een ommuurde stad. Buiten de stadsgracht begon direct het boerenland. Aan de toegangswegen vanaf Utrecht en Leiden stonden boerenhoeven.

Ook aan de Singel stonden boerderijen. Op enkele restanten na is hier niets meer van te zien. Het land van deze boerderijen is volgebouwd met woonwijken, er zijn bedrijfsterreinen gekomen en er staan kantoren.
De grens van de bebouwing in het noorden en zuiden ligt nu bij ’s Gravesloot en Kromwijk, twee echte boerenbuurten met ieder hun eigen karakter.
Voor de ontginningsas van de polder ’s Gravesloot is in de 11de eeuw een rechte dijk aangelegd, voor de ontginningsas van de polder Kromwijk/Wulverhorst is een natuurlijk water met belendende dijk gekozen: een tak van de Linschoten werd bij Kromwijk de Kromwijkerwetering. De verschijningsvorm van deze bochtige waterloop zien we terug in de naam van de boerenbuurt.
De geschiedenis van de ontginning van het Hollands-Utrechtse weidegebied zien we in de polders ‘s Gravesloot en Kromwijk/Wulverhorst prachtig verbeeld.

De polder Kromwijk/Wulverhorst wordt sinds enkele maanden ernstig bedreigd.
De gemeente wil op de gronden achter de boerderijen van de Kromwijkerdijk een voorkeursrecht vestigen. De bedoeling is hier bedrijfsterreinen aan te leggen.
Kromwijk vormt nu een bufferzone tussen de stedelijke bebouwing van Woerden en de A12.
Laat dit zo blijven. Daarmee zet Woerden zich veel meer op de kaart dan door er bedrijven te vestigen.
Laat Woerden niet Veenendaal en Ede achterna gaan met kilometers lange linten bedrijfsbebouwing langs de snelweg. Wat bij Polanen is gebeurd is genoeg.
Het landelijke Woerden is een veel beter visitekaartje.
 
Er wordt gezegd dat transportbedrijf  Snel in het gebied rond de Broekermolenvliet zou kunnen komen. Op de huidige plek van Snel zou dan ruimte ontstaan voor andere bedrijven.

Wij vinden dit een ernstige aanslag op het Groene Hart. De taak van Woerden is het Groene Hart te beschermen. Eeuwen lang is de stad Woerden nauw verbonden geweest met het omringende platteland. Laten we het landschap sparen. Voor de toekomst liggen hier kansen. Toeristisch en recreatief gezien hebben stad en platteland elkaar nodig.

Transportbedrijf Snel kan beter blijven zitten waar het zit. In de jaren zeventig is het bedrijf terechtgekomen op de huidige plek. Planologisch gezien is dat geen slechte beslissing geweest. Het bedrijf zit nu al dicht bij de A12. Als het een paar 100 meter verschuift naar Kromwijk wordt dat niet beter.
Bovendien is Snel een bedrijf dat niet op één locatie hoeft te zitten. Logistiek is hun professie. Meerdere locaties zijn heel goed mogelijk. Naast de vestiging Woerden kunnen ook andere locaties elders in de Randstad dienst doen.
Er zijn nog steeds bedrijfsterreinen in Woerden die niet optimaal gebruikt worden. Voor kleinere bedrijven kunnen ook bedrijfsverzamelgebouwen een optie zijn, dat kan schelen in het ruimtebeslag. Misschien kunnen locaties met leegstaande kantoren hiervoor ontwikkeld worden. De tijd dat ongelimiteerd schaarse groene ruimte geclaimd kon worden om te bouwen en ontwikkelen is voorbij.

Ook de bestemming van een werklint bij Nieuwerbrug vinden wij als Stichting een verkeerde ontwikkeling. Hier is ondermeer sprake van het verplaatsen van bedrijven van locaties bij de Put van Broekhoven naar het open gebied op de grens van de gemeenten Woerden en Bodegraven-Reeuwijk. Op de achtergelaten locatie aan de oude Rijn dreigt huizenbouw. Er is dan sprake van tweemaal verstening van karakteristieke landschappen. Dit moet worden voorkomen.

Wij vragen de Raad de besluiten van het College niet te bestendigen.


Stichting Hugo Kotestein
werkgroep Woerden
P. Brak