Featured

Weg herberg !

Stichting Hugo Kotestein heeft met ontzetting kennis genomen van de sloop van het complete pand van "De Herberg " aan het Dorpsplein van Kamerik. Dit pand ligt in het door het Rijk aangewezen beschermd dorpsgezicht van Kamerik en is in het bestemmingsplan aangeduis als "cultuurhistorisch waardevol " en "beeldbepalend " .

 Juist dit pand ligt centraal aan het vorig jaar met veel overheidsgeld gerenoveerde dorpsplein. Het terras en restaurant fungeren als belangrijk knooppunt voor het toerisme in dit deel van het groene hart. Het Rijk heeft de uitvoering van de bescherming van het beschemde dorpsgezicht in handen gelegd van de gemeente. Met de komst van ons nieuwe college van B&W blijkt ook hier weer dat dit niet altijd gunstig uitpakt.
Wat is er gebeurd:
Er heeft een brand gewoed op de bovenverdieping van een latere aanbouw aan de achterzijde van 'de Herberg'. Deze brand heeft het hoofdgebouw niet bereikt door inzet van groot brandweermaterieel en doordat de achtergevel van het hoofdgebouw als brandmuur fungeerde. De voorgevel uit 1903 was dan ook nog geheel onbeschadigd.
Stichting Hugo Kotestein heeft de eigenaar van het pand geadviseerd bij het herstel van de brandschade de originele voorgevel te behouden.
De eigenaar heeft daarop bij de gemeente een sloopvergunning aangevraagd en gekregen voor het pand met behoud van de voorgevel.
Vervolgens is een aanvraag ingediend de voorgevel ook te mogen slopen. Naar de motieven hierachter kunnen wij slechts gissen.
Voor B&W kunnen beslissen op een sloopaanvraag in het beschermde dorpsgezicht zijn zij verplicht zich schriftelijk door de gemeentelijke monumentencommissie te laten adviseren. Dit is niet gebeurd. Wel was B&W bekend dat de monumentencommissie hoogstwaarschijnlijk negatief zou gaan adviseren.
B&W hebben dit niet afgewacht en besloten de gevraagde sloopvergunning voor de voorgevel te verlenen. Een week later was het complete pand gesloopt, nog voordat de vergunning gepubliceerd was en nog voor de mogelijkheid bezwaar te maken was ingegaan. Sloop is onomkeerbaar. Bezwaarprocedures zijn door deze gang van zaken zinloos gemaakt. 
Stichting Hugo Kotestein en anderen hebben slechts het nakijken. Deze voor het dorp dramatische ontwikkeling is op gang gebracht door het B&W besluit sloop van de voorgevel toe te staan.
Dit is niet het eerste geval waar het behoorlijk mis gaat.
Hoeveel zullen er nog volgen?


H.F. Kuiper
stichting Hugo Kotestein
Kamerik