Werkgroepen

De opzet van de stichting is een federatieve: in het werkgebied hebben zich werkgroepen gevormd.
Deze hebben ruime bevoegdheden en de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen optreden.
Momenteel is een 6-tal werkgroepen actief om lokaal de doelstellingen van de stichting te realiseren.

Lees meer: Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio

 

Zonder hulp van donateurs en vrijwilligers kan onze stichting haar werk niet doen.

Lees meer: Donateur worden?

ANBI  Algemeen Nut Beogende Instelling

Vanaf 1 januari 2011 zijn uw giften aan De Stichting Hugo Kotestein aftrekbaar van het belastbaar inkomen omdat we op 21 september 2011 van de Belastingdienst  bericht hebben gekregen dat onze stichting aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het fiscalenummer is :  8040.47.698

 

Meer info: http://www.belastingdienst.nl/giften/

 

Interessante Links

 

Landschap Erfgoed Utrecht                               www.Utrechtaltijd.nl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed           www.cultureelerfgoed.nl

Stichting Historische Kring Bodegraven         https://historischekringbodegraven.nl

Dorpsplatform Harmelen                               http://www.harmelen.nu/home

Vereniging Oud Linschoten  ( VOL )              http://www.oud-linschoten.nl/

Erfgoedvereniging Bond Heemschut              http://www.heemschut.nl/