ANBI  Algemeen Nut Beogende Instelling

Vanaf 1 januari 2011 zijn uw giften aan De Stichting Hugo Kotestein aftrekbaar van het belastbaar inkomen omdat we op 21 september 2011 van de Belastingdienst  bericht hebben gekregen dat onze stichting aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het fiscalenummer is :  8040.47.698

 

Meer info: http://www.belastingdienst.nl/giften/