Doel van de stichting


De Stichting Hugo Kotestein heeft ten doel bewaring van elementen van monumentale waarde in stad en landschap. Zij zet zich in voor behoud en versterking van de (historisch-) ruimtelijke kwaliteit van de stads- en dorpsgebieden en het landelijk gebied.

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar monumenten en andere beeldbepalende elementen die waardevol zijn uit stedenbouwkundig, landschappelijk, architectonisch of cultuurhistorisch oogpunt.

De stichting is genoemd naar Hugo Jasperszoon Kotestein, bouwmeester uit de 17e eeuw. Hij ontwierp onder andere het Proveniershuis (gesloopt) te Woerden, hij was Raad in de Vroedschap en burgemeester van Woerden. Op deze website leest u meer over Hugo Jasperszoon Kotestein.
 
Werkgebied
Het werkgebied is de regio liggend tussen de stroomgebieden van de Oude Rijn en Hollandse IJssel ter weerszijden van de provinciegrenzen van Zuid Holland en Utrecht.