Doel van de stichting


De Stichting Hugo Kotestein heeft ten doel bewaring van elementen van monumentale waarde in stad en landschap. Zij zet zich in voor behoud en versterking van de (historisch-) ruimtelijke kwaliteit van de stads- en dorpsgebieden en het landelijk gebied.

Lees meer: De stichting Hugo Kotestein

Hugo Kotestein in het nauw

Het heeft aan een zijden draadje gehangen of Hugo Kotestein was ten offer gevallen aan de oorlogsomstandigheden in het rampjaar 1672. Woerden zuchtte in het najaar onder de Franse bezetting. Voordat het zover was, lag de stad in een niemandsland. Al in augustus waren Franse ruiters aan de poort verschenen, maar die vertrokken weer toen ze vernamen dat er geen andere Franse soldaten in de stad waren gelegerd. Een paar dagen later kwam de prins (stadhouder Willem III) met zijn gevolg naar Woerden.

Lees meer: Hugo Kotestein in het nauw

Vertegenwoordiging vanuit de Stichting

De Stichting heeft vertegenwoordigers in een aantal organisaties  :

Lees meer: Vertegenwoordiging vanuit de stichting bij andere organisaties

 Aktiviteiten Werkgroepen

De activiteiten van het bestuur en werkgroepen ter realisering van de doelstelling zijn divers en geschakeerd.

Lees meer: Werkzaamheden en ondersteuning van de stichting Hugo Kotestein