Oorkonde 2010 naar molen "De Valk' in Montfoort

Op vrijdagmiddag 1 oktober is de Hugo Kotestein oorkonde door de voorzitter van de Stichting Bert Bakker uitgereikt aan Stichting “Molen de Valk”. Molenaar Paul Groen heeft als blijk van waardering voor de voorbeeldige wijze waarop het maalvaardig maken van de molen De Valk mogelijk is gemaakt, de oorkonde in ontvangst genomen.

De prestigieuze oorkonde wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instelling, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud van een monumentaal en beeldbepalend object.


In het midden van de 20e eeuw was de in 1753 gebouwde molen in deplorabele staat. De locale aannemer Versteegen kocht de molen, restaureerde deze en maakte deze geschikt voor bewoning. In 1984 kocht de Stichting “De Utrechtse Molens” de molen.
 Stichting “Molen de Valk” kwam tot stand doordat een aantal particulieren zich het lot van de molen aantrok en deze weer wilden laten malen.
 Nadat het eigendom indirect in handen kwam van het Utrechts Landschap, beraamde de stichting een plan om de molen weer geschikt te maken voor het malen van graan. Nadat molenaar Paul Groen verhuisde naar de naastgelegen woning, kon het stukje bij beetje terugbouwen van de molen weer beginnen.
Extra gemaakte ramen en een deur werden weer dichtgemaakt. Financieel werd dit voor een deel mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Provincie Utrecht en de Rijksdienst voor cultureel erfgoed. Maar dat was niet voldoende. Met hulp van sponsoren en veel zelfwerkzaamheid van de vrijwillige molenaars kon pas jaren later, einde 2009 de molen dankzij het volhouden van de Stichting weer malen.

Originele onderdelen werden teruggevonden en ontbrekende delen moesten zelf worden gemaakt.
Om de zaak ook financieel rond en gezond te krijgen werd een molenwinkel opgezet en wordt meel aan particulieren en aan de locale bakker geleverd. De Stichting durfde het aan de Molen voor 10 jaar te huren van Het Utrechts Landschap. De Stichting krijgt veel steun van locale winkeliers, het bedrijfsleven en particulieren.
Een corps van vrijwilligers zorgt ervoor dat de molenwinkel elke vrijdagavond en zaterdag open is en ook bezichtigd kan worden.