Overzicht van uitgereikte oorkondes

De oorkonde werd voor het eerst uitgereikt in 1986.

Voor een overzicht  tot en met 2012 klik hier.