Informatie Stichting

Hugo Kotestein

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen (zie Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio )  en een dagelijks bestuur dat bestaat uit :

Voorzitter    Loes Bakker

Penningm   Magdaleen Mulder

Secretaris   Mieke van Deuren

 

Correspondentie adres :

Stichting Hugo Kotestein

P/a Het Jaagpad 56

3461 HC Linschoten

 

telefoon              0348-482582

postgironummer  NL60INGB0003551080

t.n.v.    Stichting Hugo Kotestein

e-mail                info@hugokotestein.nl

website              www.hugokotestein.nl

 

De Stichting is in het bezit van het ANBI certificaat.

Het fiscaalnummer is :  8040.47.698

 

 

Interessante links

 

 

 

Werkgroepen

De opzet van de stichting is een federatieve: in het werkgebied hebben zich werkgroepen gevormd.
Deze hebben ruime bevoegdheden en de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen optreden.
Momenteel is een 6-tal werkgroepen actief om lokaal de doelstellingen van de stichting te realiseren.

Lees meer: Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio

ANBI  Algemeen Nut Beogende Instelling

Vanaf 1 januari 2011 zijn uw giften aan De Stichting Hugo Kotestein aftrekbaar van het belastbaar inkomen omdat we op 21 september 2011 van de Belastingdienst  bericht hebben gekregen dat onze stichting aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het fiscalenummer is :  8040.47.698

 

Meer info: http://www.belastingdienst.nl/giften/

 

Interessante Links

 

Landschap Erfgoed Utrecht                               www.Utrechtaltijd.nl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed           www.cultureelerfgoed.nl

Stichting Historische Kring Bodegraven         https://historischekringbodegraven.nl

Dorpsplatform Harmelen                               http://www.harmelen.nu/home

Vereniging Oud Linschoten  ( VOL )              http://www.oud-linschoten.nl/

Erfgoedvereniging Bond Heemschut              http://www.heemschut.nl/