Informatie Stichting

Hugo Kotestein

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen (zie Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio )  en een dagelijks bestuur dat bestaat uit :

Voorzitter    Loes Bakker

Penningm   Magdaleen Mulder

Secretaris   Mieke van Deuren

 

Correspondentie adres :

Stichting Hugo Kotestein

P/a Het Jaagpad 56

3461 HC Linschoten

 

telefoon              0348-482582

postgironummer  NL60INGB0003551080

t.n.v.    Stichting Hugo Kotestein

e-mail                info@hugokotestein.nl

website              www.hugokotestein.nl

 

De Stichting is in het bezit van het ANBI certificaat.

Het fiscaalnummer is :  8040.47.698

 

 

Interessante links

 

 

 

Vertegenwoordiging vanuit de Stichting

De Stichting heeft vertegenwoordigers in een aantal organisaties  :

 

  • Gemeentelijke Monumentencommissie Bodegraven: de heer J.Ph. Labordus is lid en de heer C.Zwaan (beiden werkgroep Bodegraven) is adviseur
  • Gemeentelijke Monumentencommissie Montfoort: de heer P.A. Versloot (lid van de werkgroep Montfoort - Linschoten - Snelrewaard) is lid
  • Gemeentelijke monumentencommissie Woerden: de heer H.Kuiper (werkgroep Kamerik) is lid
  • Projectgroep Binnenstad gemeente Woerden: de heer F.A.L. de Goederen en de heer L.J. van Dam (beiden lid van de werkgroep Woerden) 
  • Stichts-Hollandse Historische Vereniging:  mevr. M. Mulder (Penningmeester van de Stichting)
  • Stichting Stadsherstel Woerden : de heer H.Kuiper ( werkgroep Kamerik )  info: www.stadsherstelwoerden.nl