Informatie Stichting

Hugo Kotestein

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen (zie Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio )  en een dagelijks bestuur dat bestaat uit :

Voorzitter    Loes Bakker

Penningm   Magdaleen Mulder

Secretaris   Mieke van Deuren

 

Correspondentie adres :

Stichting Hugo Kotestein

P/a Het Jaagpad 56

3461 HC Linschoten

 

telefoon              0348-482582

postgironummer  NL60INGB0003551080

t.n.v.    Stichting Hugo Kotestein

e-mail                info@hugokotestein.nl

website              www.hugokotestein.nl

 

De Stichting is in het bezit van het ANBI certificaat.

Het fiscaalnummer is :  8040.47.698

 

 

Interessante links

 

 

 

Oorkonde 2010 naar molen "De Valk' in Montfoort

Op vrijdagmiddag 1 oktober is de Hugo Kotestein oorkonde door de voorzitter van de Stichting Bert Bakker uitgereikt aan Stichting “Molen de Valk”. Molenaar Paul Groen heeft als blijk van waardering voor de voorbeeldige wijze waarop het maalvaardig maken van de molen De Valk mogelijk is gemaakt, de oorkonde in ontvangst genomen.

Lees meer: Hugo Kotestein oorkonde 2010 voor Stichting “Molen de Valk” in Montfoort

Oorkonde Hugo Kotestein 2009 naar Kamerik

Op vrijdagmiddag 25 september is de Hugo Kotestein oorkonde door burgemeester W.H. Schmidt van Woerden uitgereikt aan Samco en Conny Hoogendoorn als blijk van waardering voor de voorbeeldige wijze waarop zij de restauratie van de voormalige burgemeesterswoning van Kamerik, een rijksmonument, hebben uitgevoerd.

Lees meer: Oorkonde Hugo Kotestein 2009 naar Kamerik

Oorkonde Hugo Kotestein 2008 naar Oudewater

Op vrijdagmiddag 26 september 2008 is de Hugo Kotestein-oorkonde door wethouder Tim Smelik van Oudewater uitgereikt aan de Oud Katholieke Kerk in Oudewater. Op deze manier wil de stichting jaarlijks de aandacht vestigen op activiteiten die in positieve zin zijn opgevallen.

Lees meer: Oorkonde Hugo Kotestein 2008 aan de Oud Katholieke kerk in Oudewater

montfoort2

Oorkonde 2007 Bouwlust in Montfoort

Montfoort op 25 mei 2007

Deze markante boerderij stond aan het begin van deze eeuw enkele jaren te koop. Gevreesd werd voor sloop. In 1999 heeft de werkgroep Montfoort-Linschoten van de Stichting Hugo Kotestein een aanvraag ingediend tot aanwijzing als Rijksmonument. Dit is gehonoreerd in 2000.

Lees meer: Hugo Kotestein-oorkonde 2007 Boerderij Bouwlust in Montfoort