Informatie Stichting

Hugo Kotestein

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen (zie Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio )  en een dagelijks bestuur dat bestaat uit :

Voorzitter    Loes Bakker

Penningm   Magdaleen Mulder

Secretaris   Mieke van Deuren

 

Correspondentie adres :

Stichting Hugo Kotestein

P/a Het Jaagpad 56

3461 HC Linschoten

 

telefoon              0348-482582

postgironummer  NL60INGB0003551080

t.n.v.    Stichting Hugo Kotestein

e-mail                info@hugokotestein.nl

website              www.hugokotestein.nl

 

De Stichting is in het bezit van het ANBI certificaat.

Het fiscaalnummer is :  8040.47.698

 

 

Interessante links

 

 

 

montfoort2

Oorkonde 2007 Bouwlust in Montfoort

Montfoort op 25 mei 2007

Deze markante boerderij stond aan het begin van deze eeuw enkele jaren te koop. Gevreesd werd voor sloop. In 1999 heeft de werkgroep Montfoort-Linschoten van de Stichting Hugo Kotestein een aanvraag ingediend tot aanwijzing als Rijksmonument. Dit is gehonoreerd in 2000.

Echter de toenmalige eigenaar heeft in een latere beroepsfase voorkomen dat het definitief een Rijksmonument is geworden. Toen de familie Van Leeuwen in 2005 de boerderij kocht is de hulp gevraagd van de werkgroep Montfoort-Linschoten en de monumentencommissie van de gemeente Montfoort bij het verzamelen van historisch materiaal om de boerderij te kunnen restaureren. Het is uitzonderlijk dat een particulier aan een dergelijk groot project begint en dat ook voor een groot deel zelf uitvoert. Het is met liefde gedaan. De boerderij die ook nog in de boeken van Herman de Man voorkomt, is op het nippertje gered van een wisse ondergang.

bouwlust6Op een prachtige voorjaarsmiddag op 25 mei 2007 is de oorkonde officieel overhandigd aan de familie Van Leeuwen.
Ook kregen we allerlei achtergrondinformatie van personen die al heel veel met "Bouwlust" te maken hebben gehad.
Onderstaand even een overzichtje van sprekers :

Welkomstwoord door Bert Bakker, voorzitter van de Stichting Hugo Kotestein
Peter Versloot, voorzitter van de werkgroep Hugo Kotestein Montfoort/Linschoten legde de totstandkoming van de keuze uit.
Frank van Rooijen (archivaris van het Streekarchief) zal u informeren over het historisch perspectief van de boerderij.
Jan Schoonderwoerd van Arco Architecten over de restauratie van de boerderij.
 G√© Vaartjes, schrijver van een biografie van Herman de Man, vertelt over het werkterrein en de tijd van Herman de Man.
Uitreiking van de oorkonde door de burgemeester van Montfoort de heer E.L. Jansen BA.
Met dank aan de familie Van Leeuwen, die er voor heeft gezorgd dat we een hele mooie middag beleefden.

Achtergronden en motivatie:

Korte geschiedenis:
Karakteristieke hofstede van het dwarshuistype met leilinden in de kern daterend uit 17e eeuw. Van oorsprong een hoog rechthoekig huis geweest. Muren in de kelder 70 cm dik en van kloostermoppen. In de 18e/19e eeuw uitgebreid tot een L vormige boerderij met een zeven vakken breed voorhuis. In het midden de voordeur met erboven een 9 vaks schuifraam.. In het rechtergedeelte bevindt zich een kelder met tongewelven.

Stond begin deze eeuw enkele jaren te koop. Gevreesd werd voor sloop. Aanvraag tot sloop was in voorbereiding. In 2005 kocht W. van Leeuwen het pand aan en heeft het gerestaureerd. Zal het dit voorjaar zelf gaan bewonen. Met name door de begeleiding van architect Jan Schoonderwoerd van Arco architecten uit Oudewater is zoveel mogelijk van het oorspronkelijke behouden gebleven in de boerderij en is aan de andere kant het een comfortabele woonplek geworden.

Bemoeienis Hugo Kotestein:
In 1999 heeft onze werkgroep (met dank aan Hanne Raven en Anne de Goederen) de aanvraag gedaan tot aanwijzing als Rijksmonument. Dit is gehonoreerd in 2000. Echter de toenmalige eigenaar heeft in een latere beroepsfase voorkomen dat het definitief een Rijksmonument is geworden. Toen de heer W. van Leeuwen de boerderij wilde kopen heeft hij de hulp ingeroepen van SHK en de monumentencommissie. Enkele keren zijn werkgroepleden op bezoek geweest en er is een samenvatting gemaakt van de bekende historische feiten van de boerderij. Deze zijn van pas gekomen bij de restauratie.

Restauratie:
De eigenaar heeft in 1 jaar tijd met hulp van architect, aannemer en ingehuurde arbeiders de enorme klus geklaard. Het materiaal kocht hij nagenoeg geheel zelf in. Eerst is de voorstel schuur gerestaureerd en vervolgens de tweede schuur erachter.

Vervolgens is de boerderij aangepakt. Ook de hooiberg is weer van een rieten kap voorzien en krijgt een functie.
Jammer vinden wij de inkeping in de zijgevel. Hier heeft het wooncomfort het van de historie gewonnen. Toch vinden wij dat het pand, ondanks deze aderlating, een voorbeeld is van een restauratie die met liefde is gedaan, met respect voor de historie van het pand, met bijzonder veel eigen inspanning en een voorbeeld voor anderen. Wie er rondkijkt, raakt onwillekeurig onder de indruk van de omvang van dit project.

Met deze restauratie is op particulier initiatief een markant, historisch boerenerf met woonhuis, twee grote schuren en een hooiberg in ere hersteld! Restauratie van de voorgevel met monumentale voordeur met ossekop (zie foto)
Zoveel mogelijk oude balken werden gespaard.

Bijzonderheden:

Het pand speelde een rol in het boek van Herman de Man "De Kleine Wereld".
Tot de verkoop aan de heer W. van Leeuwen was het pand bijna 2 eeuwen in het bezit van de familie Pauw.
Ada Beerthuizen - Van Kooten publiceerde in juni 1981 in Heemtijdinghen een artikel over deze boerderij "De inventaris van een boerderij in de vorige eeuw". Foto uit 1912.

 

 

 

 

 

 

 

          Werkgroep Montfoort-Linschoten
           januari 2007