Informatie Stichting

Hugo Kotestein

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen (zie Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio )  en een dagelijks bestuur dat bestaat uit :

Voorzitter    Loes Bakker

Penningm   Magdaleen Mulder

Secretaris   Mieke van Deuren

 

Correspondentie adres :

Stichting Hugo Kotestein

P/a Het Jaagpad 56

3461 HC Linschoten

 

telefoon              0348-482582

postgironummer  NL60INGB0003551080

t.n.v.    Stichting Hugo Kotestein

e-mail                info@hugokotestein.nl

website              www.hugokotestein.nl

 

De Stichting is in het bezit van het ANBI certificaat.

Het fiscaalnummer is :  8040.47.698

 

 

Interessante links

 

 

 

Oorkonde Hugo Kotestein 2009 naar Kamerik

Op vrijdagmiddag 25 september is de Hugo Kotestein oorkonde door burgemeester W.H. Schmidt van Woerden uitgereikt aan Samco en Conny Hoogendoorn als blijk van waardering voor de voorbeeldige wijze waarop zij de restauratie van de voormalige burgemeesterswoning van Kamerik, een rijksmonument, hebben uitgevoerd.

kamerik2009Delen van het pand waren verzakt en interne en externe verbouwingen hebben het pand in de loop der tijd ernstig aangetast.
De ontvangers van de oorkonde hebben de restauratie –met hulp van velen- zelf ter hand genomen. Het pand is voorzien van een nieuwe fundering en in zijn geheel weer rechtgezet. De tomeloze zelfwerkzaamheid van de heer Hoogendoorn heeft geleid tot een nieuw leven voor dit ernstig verwaarloosde monumentale pand. Dit project kan als voorbeeld dienen hoe met relatief bescheiden middelen toch een uitstekend resultaat kan worden bereikt
.

Het pand heeft een prominente rol gespeeld in de geschiedenis van Kamerik.
Omstreeks 1850 is het gebouwd als burgemeesterswoning, annex gemeentesecretarie.
In de loop der tijd heeft het nog vele andere functies gehad: dokterswoning, kapperszaak, café en kruidenierszaak. Na de tweede wereldoorlog is het pand in gebruik genomen als naaiatelier van de firma Dolfing. Het is toen intern drastisch verbouwd en aan de achterzijde vergroot. Vele Kamerikse dames hebben in het naaiatelier werk gevonden. De laatste 25 jaar was in het pand een boekenantiquariaat gevestigd. Na de recente restauratie bevinden zich in het pand twee winkelruimtes en een aantal appartementen.

De uitreiking van de oorkonde vindt plaats in gebouw Elim, tegenover de NH kerk van Kamerik op vrijdagmiddag 25 september om 16:00 uur. Na de uitreiking volgt een korte wandeling onder leiding van deskundige gidsen naar het pand aan de van Teijlingenweg nummer 41. Daarna een informeel samenzijn op een achter het pand gelegen bijzondere locatie. Hier zal fotomateriaal van de restauratie en een filmverslag van het rechtzetten van het pand getoond worden.