Informatie Stichting

Hugo Kotestein

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen (zie Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio )  en een dagelijks bestuur dat bestaat uit :

Voorzitter    Loes Bakker

Penningm   Magdaleen Mulder

Secretaris   Mieke van Deuren

 

Correspondentie adres :

Stichting Hugo Kotestein

P/a Het Jaagpad 56

3461 HC Linschoten

 

telefoon              0348-482582

postgironummer  NL60INGB0003551080

t.n.v.    Stichting Hugo Kotestein

e-mail                info@hugokotestein.nl

website              www.hugokotestein.nl

 

De Stichting is in het bezit van het ANBI certificaat.

Het fiscaalnummer is :  8040.47.698

 

 

Interessante links

 

 

 

Uitreiking Oorkonde 2013 in Oudewater

Stichting Reddingsplan Franciscuskerk in het zonnetje gezet.

Vijf oktober 2013 was een bijzondere dag. Op die dag werd de jaarlijkse Hugo Kotestein oorkonde toegekend aan de Stichting Reddingsplan Franciscuskerk te Oudewater.


In de Franciscuskerk waren genodigden van de kerk waaronder pastor Huub Spaan, de Stichting Reddingsplan Franciscuskerk met Jan van Zuilen als voorzitter, leden van de restauratie commissie Hans Sluijs en Chiel van Dijk, wethouder Jan Wouter van Wijngaarden namens de gemeente Oudewater, ondernemers en vrijwilligers die aan de restauratie hebben deelgenomen, het bestuur van de geschiedkundige vereniging, leden van de werkgroepen van Hugo Kotestein en vele anderen die zich ingezet hebben voor het behoud van de kerk.
Daarnaast ook nog een grote groep betrokkenen en geĆÆnteresseerden die de uitreiking van de oorkonde wilden mee maken.

reddingsplan 25Waarom verdient de Stichting Reddingsplan Franciscuskerk deze Hugo Kotestein oorkonde?

In de uitnodiging voor de uitreiking van de oorkonde stond dat als volgt omschreven:

De Franciscuskerk heeft een bijzondere religieuze, cultuurhistorische en monumentale waarde. Een kostbaar bezienswaardig monument.

 


Vanwege de slechte staat van de fundering dreigde de kerk te verzakken. Het doemscenario in 2008 was de kerk slopen. Het parochiebestuur en de Stichting Reddingsplan Franciscus-kerk besloten dat scenario vooralsnog niet te volgen. De Stichting, 20 jaar geleden opgericht, wist door vele acties voldoende middelen bijeen te brengen zodat de restauratie in 2011 kon starten.
We kunnen stellen dat door de grote langdurige inzet op vrijwillige basis van een groot aantal mensen een beeldbepalend monument in de binnenstad van Oudewater bewaard is gebleven. Niet alleen de kerkelijke gemeenschap, maar iedereen uit Oudewater, evenals bezoekers van buiten de stad, zullen in de toekomst van dit prachtige gebouw kunnen genieten in de vorm van kerkdiensten, rondleidingen, orgelconcerten en andere culturele evenementen.
Je zou de restauratie een Godswonder kunnen noemen. Een Hugo Kotestein oorkonde waardig.

 

Zaterdagmiddag 5 oktober 2013 om half drie was het zo ver. De vele genodigden kwamen binnen terwijl het orgel bespeeld werd door Cor van Butselaar.
Om drie uur sprak pastor Huub Spaan een welkomstwoord waarbij hij memoreerde verheugd te zijn dat de Stichting Reddingsplan Franciscuskerk genomineerd was met een oorkonde, daarnaast vertelde hij dat het hem een vreugd is om in deze prachtige kerk te mogen werken.1-OorkondeOudewater 2013 4 Vervolgens heette Bram Huisman, voorzitter van Stichting Hugo Kotestein, een ieder hartelijk welkom waarna hij de doelstelling van Stichting Hugo Kotestein uitlegde en waarom de Stichting Reddingsplan Franciscuskerk de oorkonde kreeg.
Nu was het grote moment aangebroken. Nadat Wethouder Jan Wouter van Wijngaarden een korte toespraak had gehouden, werd de oorkonde door hem uitgereikt aan Jan van Zuilen, vele jaren voorzitter van Stichting Reddingsplan Franciscuskerk.1-OorkondeOudewater 2013 6 Groot was zijn emotie voor het feit dat hem deze eer te beurt mocht vallen. In zijn dankwoord bedacht hij de vele vrijwilligers die dit werk mogelijk gemaakt hebben.
Omdat Jan van Zuilen vond dat de oorkonde in de kerk thuishoort vroeg hij pastor Huub Spaan om deze van hem over te nemen zodat de oorkonde een plek in kerk kan krijgen.

 

Aansluitend aan de uitreiking gaven Hans Sluis en Chiel van Dijk een uitgebreide presentatie met een toelichting van de restauratie aangevuld met prachtige lichtbeelden op een groot scherm met de foto's die Jaap de Wit tijdens de restauratiewerkzaamheden gemaakt heeft. Zodoende kregen de genodigden een goed beeld wat er in de afgelopen jaren zoal plaats gevonden heeft.1-OorkondeOudewater 2013 7

De bijeenkomst werd besloten met een drankje en een hapje waarbij druk nagepraat werd over
een geslaagde, mooie middag in de prachtige sfeer van de Franciscuskerk.

Rest ons iedereen te bedanken die een bijdrage geleverd heeft om dit alles in goede banen te leiden.

Jan van 't Riet
namens Stichting Hugo Kotestein
afd. Oudewater