Uitspraak RvS over tankstation

Vandaag heeft de RvS uitspraak gedaan in de beroepszaak Wulverhorstbaan

 

, zie deze link.

Het is een teleurstellende uitspraak, de Afdeling concludeert dat alle beroepsgronden van de appellanten falen.
De strook langs de Wulverhorstbaan heeft geen beschermde status (landschappelijke of andere waarde, groene buffer etc. telt niet) en via een ontheffing van het bestemmingsplan mag het dus voor bebouwing worden gebruikt. In wezen dus ook een vrijbrief voor bebouwing van de rest van het gebied.

Over de alternatieven zegt de Afdeling:
“De rechtbank heeft terecht overwogen dat Stichting Hugo Kotestein en anderen niet aannemelijk hebben gemaakt dat op het moment dat het college omtrent het bouwplan diende te beslissen sprake was van een gelijkwaardig resultaat bij verwezenlijking van de door VMC aangedragen alternatieven. [vergunninghoudster] heeft ter zitting toegelicht dat hij voorkeur had voor een tankstation nabij zijn garagebedrijf, een situatie die aansluit bij zijn vorige vestiging in de kern van Woerden, en dat het bouwplan daarin voorziet. De door VMC onderzochte alternatieven zijn alle verder van het garagebedrijf van [vergunninghoudster] gelegen dan het voorziene tankstation. Reeds daarom kunnen de in het alternatievenonderzoek van VMC aangedragen alternatieven niet worden aangemerkt als alternatieven waarmee een gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren”.

Het is nauwelijks te geloven dat een rechtbank zonder verder onderzoek een opmerking van Van Vliet deze waarde toekent. Botnische Golf en Wulverhorstbaan worden gescheiden door de 4-baansinvalsweg Europabaan. Er is dus helemaal geen sprake van nabijheid a la de oude situatie aan het Plantsoen.
Zo zijn er meer punten. Maar het doek is gevallen. Er zijn geen verdere juridische mogelijkheden meer. Het heeft ons het vertrouwen in ons rechtssysteem in ieder geval niet versterkt.