Verkeersanalyse Wulverhorstbaan

VMC Beleids-en Procesmanagement is gevraagd een verkeersdeskundige analyse uit te voeren op mogelijk locaties voor een nieuw op te richten tankstation in Woerden. De opdracht is verleend door de stichting Hugo Kotestein, Scouting Woerden en Stichting Comité Behoud Kromwijkerdijk / Wulverhorst.

Deze organisaties zijn al jaren in de slag met de gemeente Woerden over de locatie van een tankstation, IC de Wulverhorstbaan. Op 27 februari 2009 heeft de gemeente Woerden een besluit genomen omtrent "het verlenen van een bouwvergunning 1e fase voor het oprichten van een verkooppunt voor motorbrandstoffen". Tegen dit besluit is door voornoemde organisaties bezwaar aangetekend. De organisaties hebben in hun bezwaarschrift ook de mogelijkheid van alternatieve locaties genoemd. De gemeente heeft dit bezwaar ongegrond verklaard. De drie organisatie willen nu een gerechtelijke procedure opstarten. Meer over dit onderwerp vindt u in het conceptadvies van 18 september 2009, dat u hier kunt downloaden.