Monumenten en Herdenkingstekens

Deze maand is het boekje Monumenten en Herdenkingstekens Defensie-eiland door enkele leden van de werkgroep van Hugo Kotestein woerden uitgebracht.

De objecten die je nog steeds op het Defensie-eiland vindt, zijn bij het 50-, 75- en 100 jarig jubileum door de gemeente Woerden, de Middenstandsvereniging en het personeel geschonken aan de 637 Intendance Centrale Werkplaats. Dit landmachtonderdeel oefende een recycling bedrijf voor legergoederen uit op het Defensie-eiland te Woerden met grotendeels burgerpersoneel. Het bedrijf is gestopt in 2000 op deze locatie en de Gemeente heeft de gebouwen en grond verworven voor het ontwikkelen van een woonlocatie.Download boekje Monumenten en Herdenkingstekens hier

De “onroerende” monumenten staan enigszins verwaarloosd nog op het terrein, de “roerende” herdenkingstekens zijn meegenomen maar gelukkig gelokaliseerd.

De bedoeling van dit boekje is in de eerste plaats deze herinneringsobjecten te beschrijven. Dat is slechts gedeeltelijk gelukt, er ontbreken nog wel wat essentiële zaken en we roepen dan ook de lezers op deze gegevens aan te vullen, indien zij over informatie beschikken.
In de tweede plaats  willen wij een lans breken voor het opknappen van de monumenten en terugplaatsen van de herdenkingstekens, zodat dit historisch erfgoed deel uit gaat maken van de nieuwe woonlocatie.

Met dit boekje is slechts een stukje van de meer dan 100-jarige geschiedenis vastgelegd. Wij hopen dat andere aspecten zoals b.v. de gebouwen en de uitgeoefende activiteiten ook onderwerp van de geschiedschrijving mogen worden.
Speciaal wat betreft dit laatste is er nog heel goed een “document humaine” te schrijven gebaseerd op interviews met de Woerdense burgers, die bij de Dienst Retour Goederen hebben gewerkt.

Moge u veel genoegen beleven aan dit document dat door leden van de werkgroep Woerden van de Stichting Hugo Kotestein met plezier is gemaakt.

 Download het boekje