Advies aan politiek Montfoort

ADVIES AAN POLITIEK MONTFOORT

De werkgroep Montfoort-Linschoten heeft een aantal punten onder de aandacht gebracht van politici die nu bezig zijn met de vorming van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montfoort.

 

 

 

 

Beste raadsleden van VVD, PAK, IB en D66,

 

U gaat de komende week aan de slag om elkaar te vinden in een nieuw programma en een nieuw college. Vanuit Stichting Hugo Kotestein willen wij u graag de volgende punten onder de aandacht brengen.

 

1. herstel stadsmuur Montfoort

 

2. goede zorg voor de bijzondere monumenten in historisch centrum Montfoort en dorp Linschoten. Hervatten jaarlijkse bijdrage gemeentelijke monumentenfonds.

 

3. stop de verrommeling van het straatbeeld: invoeren van terrassen- en uitstallingenbeleid   ( geen beach flags, pallets voor het Kruidvat etc)

 

4. snellere en strengere handhaving bij overtredingen op gebied van ruimtelijke ordening (vb illegale bouw kloostertuin bij Commanderije)

 

5. actualisering van beschermde monumentale bomenlijst.

 

6. goede beschermde status van landgoed Liefhoven vastleggen in een nieuw bestemmingsplan. Geen nieuwbouw in dit gebied en bescherming van natuur en open landschap.

 

Wij wensen u veel wijsheid bij de gesprekken en hopen dat u het rijke cultuurhistorisch erfgoed van onze gemeente actief wil ondersteunen en opnemen in uw programma.

 

met vriendelijke groet,

 

Peter Versloot

 

namens

 

Stichting Hugo Kotestein