HK steunt raadsvoorstel afwijzing

Ondersteuning raadsvoorstel tot afwijzing van bestemmingsplan Willeskop

De werkgroep Montfoort - Linschoten van Stichting Hugo Kotestein ondersteunt het raadsvoorstel tot afwijzing van het bestemmingsplan "Achter Willeskop 9 en 11 " .

 

Maandag 30 maart zal de Raad hierover besluiten.

De werkgroep heeft het volgende bericht naar de leden van de Gemeenteraad gestuurd :

 

From: Peter Versloot
Sent: Saturday, March 28, 2015 10:35 PM

Subject: Stichting Hugo Kotestein steunt raadsvoorstel tot afwijzing bestemmingsplan Achter Willeskop 9 en 11

Geachte leden van de Gemeenteraad van Montfoort,

Hierbij willen wij u laten weten, dat Stichting Hugo Kotestein het raadsvoorstel om het bestemmingsplan ‘Achter Willeskop 9 en 11’ niet vast te stellen en af te wijzen en de ‘Visie Kernrandzone-West’, zoals voorgelegd aan het forum Ruimte op 1 december 2014 niet vast te stellen, van harte steunt.

Vanaf het begin hebben wij kenbaar gemaakt dat de voorgestelde locatie ‘Achter Willeskop 9 en 11’ ver uit het lint voor een manege ongewenst is en een grove aantasting van het open polderlandschap.
In het Forum van 1 december 2014 hebben wij 10 redenen gegeven om niet mee te werken naar de verplaatsing van de manege naar deze locatie.

Onze voorkeur gaat uit uit naar de locatie De Wit aan de Lindeboomsweg en locatie Bunnik achter Willeskop 68.

Wij wensen u veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groet,
Peter Versloot
namens
Stichting Hugo Kotestein

 

 

N.B. : De Raad is inmiddels akkoord gegaan met het voorstel zodat de betrokken manege niet op het in dit plan genoemde terrein gebouwd kan worden.