Opnieuw : cultuurhistorische waarden in Oudewater

Opnieuw : Cultuurhistorische waarden in Oudewater

Op 11 augustus 2014 heeft de Stichting Hugo Kotestein werkgroep Oudewater een brief gestuurd aan het college burgemeester en wethouders van Oudewater met een pleidooi om de cultuur historische waarden in de binnenstad en het buitengebied te inventariseren, waarderen en tenslotte vast te leggen in het bestemmingsplan.

De werkgroep  Oudewater heeft opnieuw een brief aan het college gestuurd om een concept "protocol borging cultuurhistorische waarden "  aan te bieden.

 

 

 

 

 

 

Stichting Hugo Kotestein

p/a Kromme Haven 3

3421 BK Oudewater

                                                                           Aan het college burgemeester en

                                                                           wethouders van de gemeente Oudewater.

                                                                           Oudewater, 5 januari 2015

betreft: borging cultuurhistorische waarden

Geacht college,

Op 11 augustus 2014 heeft de Stichting Hugo Kotestein werkgroep Oudewater een brief gestuurd aan het college burgemeester en wethouders van Oudewater met een pleidooi om de cultuur historische waarden in de binnenstad en het buitengebied te inventariseren, waarderen en tenslotte vast te leggen in het bestemmingsplan.

Vervolgens is dit onderwerp op 26 september besproken met de wethouder Bert Vermeij, de monumentenambtenaar dhr. Leo Bos en de werkgroep Stichting Hugo Kotestein Oudewater. In het bestemmingsplan komen de cultuurhistorische waarden onvoldoende aan de orde. Stichting Hugo Kotestein pleit voor een gemeentebrede cultuurhistorische inventarisatie waarbij de resultaten op een waardenkaart worden gebracht (inventariseren, waarderen, selecteren, integreren). De wethouder beloofde hierover in 2014 nog een principebesluit te nemen. Stichting Hugo Kotestein heeft zich tijdens het gesprek bereid getoond om allerlei informatie aan te leveren.

Om tot een borging van de cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan te komen is een protocol nodig. Dit protocol omvat een stappenplan, om uiteindelijk in de toelichting van het bestemmingsplan, een beschrijving op te nemen van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en de in de grond aanwezige of te verwachten monu-menten rekening is gehouden (de wet MoMo art.3,1,6 lid sub a Bro).

Bijgaand zenden wij u een concept ‘protocol borging cultuurhistorische waarden’ ter inzage en wij hopen dat de gemeente Oudewater hier gebruik van zal maken.

Zoals gezegd wil de werkgroep H.K. graag haar medewerking verlenen bij het inventariseren en het waarderen van het cultuurhistorisch erfgoed in Oudewater en de buitengebieden om tot een verantwoorde waardenkaart te komen.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet,

Stichting Hugo Kotestein

namens de werkgroep Oudewater

Jan van ‘t Riet  

 


 

klik hier voor het concept protocol