Brief aan gemeentebestuur Oudewater over bruggen Papekop

Bruggen Papekopperstraatweg gesloopt

De werkgroep Oudewater van Stichting Hugo Kotestein heeft een brief gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders en leden van de Raad van Oudewater naar aanleiding van het slopen van vier karakteristieke bruggen op de Papekopperstraatweg. De werkgroep houdt een pleidooi voor het gemeentebreed inventariseren van elementen van cultuurhistorische waarden.

Klik hier voor het lezen van de brief