Brief aan Raad Oudewater

Brief aan College en  Raad van Oudewater

De werkgroep Oudewater heeft  aan het College en de leden van de Raad van Oudewater een brief gestuurd waarin zij haar zorg uitspreekt.

 

Aan Burgemeester en Wethouders
en de Raadsleden van de Gemeente
Oudewater.

Geachte dames en heren,

De verkiezingen komen er aan en iedere partij maakt zich sterk om zichzelf te profileren als de beste partij met het mooiste partijprogramma voor de inwoners van Oudewater.
Het is ons, de Stichting Hugo Kotestein, opgevallen dat in de verkiezingsprogramma's van de partijen nergens een alinea besteed wordt aan het toekomstige monumenten beleid van de gemeente Oudewater, terwijl Oudewater toch 166 rijksmonumenten en 144 gemeentemonumenten binnen haar grenzen heeft.

Door de Bond Heemschut, de grote particuliere- en ook de oudste monumentenclub van Nederland, is een onderzoek uitgevoerd naar het gemeentelijk monumentenbeleid. In het
laatste magazine van Heemschut staat per gemeente de uitslag. Oudewater scoort niet best, ook al valt daar iets op af te dingen omdat mogelijk niet alle feiten juist zijn weergegeven.
Maar toch, jammer dat al die prachtige monumenten van Oudewater niet in beter daglicht naar voren zijn gekomen. Maar daar is natuurlijk wel iets aan te doen.

De komende raadsperiode moet de broekriem stevig aangehaald worden. Tegelijkertijd moet de gemeente economisch in de race blijven. De zorg voor cultureel erfgoed kan daar in hoge mate een bijdrage aan leveren als aantrekkelijk investeringsklimaat.
Het vertrouwde stadsgezicht, beeldbepalende gebouwen, kerken en grachten zijn de bakens die ons een thuisgevoel geven. Het is de trots van onze inwoners en vertegenwoordigd een grote maatschappelijke waarde.

Daarnaast is het een economische factor van belang. Cultureel erfgoed is een belangrijke aanjager van de lokale economie. Een mooi gerestaureerde binnenstad geeft een extra dimensie voor winkel- en horeca bezoek. Samen met een fraai cultuurlandschap zorgt dat voor meer recreatie en toerisme , dus nieuwe banen. Dit kan naar voren gebracht worden en zichtbaar gemaakt worden in het toekomstige gemeentebeleid. Van een gemeenteraadslid wordt de komende jaren verwacht dat hij nieuwe lijnen uitzet om de potentie van haar cultu-reelerfgoed optimaal te benutten.

De landelijke belangenvereniging voor cultuur en erfgoed geeft daarvoor een aantal praktische aanbevelingen zoals op de volgende twee pagina's zijn weergegeven.
Hieruit blijkt dat het voeren van een goed monumentenbeleid niet altijd een kwestie is van geld maar meer een kwestie van aandacht voor het cultureel erfgoed en bundeling van krachten tussen overheid en burgers voor verbetering van de slagvaardigheid.

De Stichting Hugo Kotestein stelt zich ten doel tot behoud van waardevolle gebouwen en landschappen in haar werkgebied. Wij hopen in het komende jaar weer een bijdrage te mogen leveren, in samenwerking met de gemeente Oudewater, tot het bereiken van deze doelstel-lingen.

Vertrouwend u hiermee ons standpunt te hebben bekendgemaakt verblijf ik,

J.B.van 't Riet
namens Stichting Hugo Kotestein
werkgroep Oudewater