Hugo Kotestein oorkonde 2013

Hugo Kotestein Oorkonde 2013

Op zaterdag 5 oktober a.s. zal de Hugo Kotestein-oorkonde 2013 door de heer Jan Wouter van Wijngaarden, wethouder in de gemeente Oudewater, worden uitgereikt aan de heer Jan van Zuilen, voorzitter van Stichting Reddingsplan Franciscuskerk, als blijk van waardering voor de wijze waarop de restauratie van de St. Franciscuskerk mogelijk is gemaakt.

Vanwege de slechte staat van de kerk dreigde het doemscenario om de kerk te slopen. Daarom werd 20 jaar geleden de Stichting Reddingsplan Franciscuskerk opgericht met als doel om door middel van vele acties voldoende middelen bijeen te brengen voor de restauratie van de kerk. In 2011 konden dankzij de grote langdurige inzet op vrijwillige en belangeloze basis van een groot aantal mensen de restauratiewerkzaamheden beginnen.
Hiermee is een beeldbepalend monument in de binnenstad van Oudewater bewaard gebleven waarvan niet alleen de kerkelijke gemeenschap kan genieten, maar ook iedere bewoner van Oudewater en bezoekers van buiten de stad in de vorm van kerkdiensten, rondleidingen, orgelconcerten en andere culturele evenementen.

De Hugo Kotestein-oorkonde is ingesteld 1986 met als doel aandacht te vestigen op bijzondere prestaties van particulieren of instellingen die tot het behoud van een historisch interessant monument hebben geleid. De afgelopen jaren viel de keuze al eerder op activiteiten in Oudewater. Zo werd in 2008 door Stichting Hugo Kotestein de oorkonde uitgereikt aan het kerkbestuur van de Oud Katholieke Kerk vanwege de geslaagde restauratie en enkele jaren daarvoor was Het Rode Dorp onderwerp van de festiviteiten.
 
De Stichting Hugo Kotestein is in 1975 opgericht voor behoud en versterking van het historisch erfgoed in haar werkgebied. Het gaat hierbij om beeldbepalende gebouwen en andere elementen die waardevol zijn uit stedenbouwkundig, landschappelijk, architectonisch of cultuurhistorisch oogpunt. Het initiatief hiertoe is genomen door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, nadat een aantal historisch interessante gebouwen in Woerden onder de slopershamer was gevallen. Dat betrof onder meer het 17e eeuwse Proveniershuis in Woerden, dat werd gebouwd door Hugo Kotestein, stadstimmerman en aannemer. De stichting is naar hem genoemd.