Plan terrein tussen Jan Snel en Krekenburg

De bewoners/belangengroep IJsseloord heeft 23 januari jl. een definitief plan voor het terrein tussen de Jan Snel en Krekenburg gepresenteerd.

Omwonenden, Jan Snel en gemeente Montfoort willen samen dit plan uitvoeren. Dit is een doorbraak in een jarenlang slepend proces. In het definitieve plan krijgt Jan Snel 1 hectare uitbreidingsruimte voor het bedrijf. In ruil daarvoor restaureert het bedrijf de monumentale gebouwen van steenfabriek IJsseloord en wordt ruim 3 hectare streekeigen natuur en landschap ontwikkeld. Als de provincie Utrecht zich kan vinden in het plan, kan uitvoering in 2013 starten. Download hier het eindplan IJsseloordterrein 23-01-2012.

De bewoners/belangengroep werkt sinds begin 2011 met instemming van gemeente en bedrijf aan een toekomstvisie voor het gebied. Bijzondere en inspirerende sessies leidden tot samenwerking van partijen die tot voor kort tegenover elkaar stonden. De buurt is nadrukkelijk betrokken en   afgelopen week zijn de laatste knopen doorgehakt. Er ligt nu een plan met breed lokaal draagvlak. Partijen gaan het plan gezamenlijk aanbieden aan de provincie. Toestemming van de provincie Utrecht voor aanpassing van het bestemmingsplan is namelijk de volgende stap om tot uitvoering te komen. 

Reacties
Tijdens een bewonersavond op 23 januari is het plan met applaus ontvangen door bewoners uit de buurt. In koffiehuis ’t Hemeltje kreeg de bewoners/belangengroep complimenten voor het plan, dat met veel belangen rekening moet houden. Ondernemer H. van Zandwijk gaf zelf aan blij te zijn met het resultaat. Eerder op de avond werden ook de gemeenteraadsleden van dit resultaat op de hoogte gebracht. 

Drie hoekstenen
Het plan kent drie hoekstenen: cultuurhistorie, landschap en economie. De belangrijkste elementen van het plan zijn: De restauratie en herbestemming van de steenovenschuur en bazenwoning van de oude steenfabriek IJsseloord, het creëren van een streekeigen landschap met boomgaarden, knotbomen en natuurelementen en een gedeelte bedrijventerrein voor de uitbreiding van de activiteiten van de Jan Snel Group. Het bedrijventerrein krijgt een landschappelijke inpassing met een grondwal met bomen.

Brede coalitie
In de bewoners/belangengroep werken direct omwonenden samen met de Werkgroep Behoud Lopikerwaard, Stichting Hugo Kotestein, de gemeentelijk landschapscoördinator, de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) en de Kamer van Koophandel.