Inspraak Raadscommissie Ruimtelijke Ordening

De heer Brak, Voorzitter werkgroep Woerden van de Stichting Hugo Kotestein, heeft een zienswijze ingediend om op te komen voor het cultureelhistorisch landschap.

Die brief is bekend. Spreker voegt daaraan toe dat Woerden tot diep in de 19e eeuw een ommuurde stad is geweest; daarbuiten was het boerenland, met boerenhoeven. Op enkele restanten  daarvan na is hier niets meer van te zien: het is volgebouwd met woonwijken, bedrijventerreinen en  kantoren. De grens van de bebouwing ligt nu bij 's Gravensloot en Kromwijk, twee echte boerengebieden.
Spreker pleit ervoor die gebieden te behouden. Laat Woerden geen Veenendaal worden met een  bedrijvenbebouwingslint langs de snelweg! Landelijk Woerden is een veel beter visitekaartje.
Transportbedrijf Snel een plek geven op Wulverhorst is een ernstige aanslag op het Groene Hart, terwijl de
gemeente Woerden juist tot taak heeft het groene hart te beschermen. Laat Snel zitten waar het zit. Ook de
bestemming van een werklint bij Nieuwerbrug betekent verstening van karakteristiek landschap, en is
verkeerd. De heer Brak dringt er bij de raad op aan om het besluit van het college niet te bestendigen.