Brief aan de Raad van Woerden

betreft: bestemmingsplan Defensie-eiland
datum: 24 september 2012

Geachte Raadsleden,

Aanstaande donderdag besluit u over het bestemmingsplan voor het Defensie-eiland. In het bestemmingsplan wordt de hoogte van de nieuwe bebouwing geregeld. Volgens het plan kunnen op het eiland drie woontorens gebouwd worden met een hoogte van 21 resp. 24 meter. Onze Stichting heeft al diverse malen betoogd dat zulke gebouwen te hoog zijn voor onze stad. Alle monumentale bouwwerken die vanaf 1400 in de binnenstad van Woerden zijn verrezen hebben één ding gemeen, ze gaan tot een hoogte van circa 15 meter. Kijk naar het Kasteel, het Klooster, de Kazerne, het Arsenaal en het oude stadhuis (nu gemeentemuseum), steeds is 15 meter de grens.

Dat geldt ook voor de kerkgebouwen: de Petruskerk, de Lutherse kerk, de Opstandingskerk, steeds komt de maat van circa 15 meter terug.

Ook het stationsgebouw dat aan de rand van de binnenstad ligt past met een hoogte van ongeveer 15 meter in deze rij. Daar bovenuit steken de kerktorens, de watertoren, de Bonaventurakerk, de schoorsteen op het Defensie-eiland en de molen. Hiermee is het silhouet van Woerden bepaald. Het stadsilhouet is tot op heden gaaf gebleven. Zelfs beeldverstorende bebouwing uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw - die we helaas ook in de binnenstad aantreffen - heeft het silhouet van de stad niet verstoord; ook deze bebouwing reikt gemiddeld niet hoger dan 15 meter.

Maar nu dreigt het helemaal mis te gaan. Door de toegestane bouwhoogten op het Defensie-eiland zal het gezicht op de stad Woerden voorgoed worden verknoeid.

De drie woongebouwen van 21 en 24 meter hoog passen niet bij de binnenstad. Het karakteristieke silhouet van torens en daken zal ernstig worden verstoord door de strakke contouren van de hoge nieuwe gebouwen op het Defensie-eiland.

Het beeld van historische vestingstad wordt fors aangetast. In geen enkele vestingstad in de Lage Landen stonden zulke hoge gebouwen op de wallen.

De beoogde hoogte van de drie woongebouwen heeft ook geen enkele relatie met de militair-industriële geschiedenis van het eiland gedurende de laatste 1½ eeuw, terwijl deze geschiedenis uitgangspunt zou zijn voor de nieuwe ontwikkelingen.

Om een indruk te krijgen hoe hoog 24 meter is kan als voorbeeld het flatgebouw genomen worden dat bij winkelcentrum Tournoysveld staat. Dit flatgebouw heeft naast de begane grond nog 8 verdiepingen en meet ongeveer 24 meter. Het gebouw torent boven de omliggende wijk uit. Drie zulke hoge gebouwen wil de gemeente nu neerzetten in de binnenstad. Onze Stichting vindt dat dit niet mag gebeuren.

Daarom doen wij opnieuw een oproep aan de Raad. U bent in staat om dit plan tegen te houden. Neem uw verantwoordelijkheid en haal zoveel mogelijk lagen van de woontorens af.

namens

Stichting Hugo Kotestein

P. Brak
voorzitter/secretaris werkgroep Woerden