Start gemaakt met nieuwe beplanting rond huidig bedrijventerrein IJsseloord Montfoort

De bewoners/belangengroep steenfabriekterrein IJsseloord uit Montfoort presenteert woensdag 23 mei a.s. haar definitieve toekomstplan voor het terrein tussen de Jan Snel Group en Krekenburg.

Het plan wordt om 16:00 uur bij de oude steenovenschuur IJsseloord uitgereikt aan wethouder Rob Jonkers en directeur Harry van Zandwijk van de Jan Snel Group. Belangstellenden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Omwonenden, Jan Snel en gemeente Montfoort willen het plan samen uitvoeren. Dit is een doorbraak in een jarenlang slepend proces. In het definitieve plan krijgt Jan Snel 1 hectare uitbreidingsruimte voor het bedrijf. In ruil daarvoor restaureert het bedrijf de monumentale gebouwen van steenfabriek IJsseloord en wordt ruim 4 hectare streekeigen natuur en landschap ontwikkeld. Als de provincie Utrecht zich kan vinden in het plan, kan uitvoering in 2013 starten.

Lokaal draagvlak
De bewoners/belangengroep heeft sinds begin 2011 met instemming van gemeente en bedrijf aan een toekomstvisie voor het gebied gewerkt. Bijzondere en inspirerende sessies leidden tot samenwerking van partijen die tot voor kort tegenover elkaar stonden. De buurt is nadrukkelijk betrokken en begin dit jaar zijn de laatste knopen doorgehakt. Er ligt nu een plan met breed lokaal draagvlak. De volgende stap is dat de gemeente Montfoort voor het plan een nieuw bestemmingsplan gaat opstellen.

Start nieuwe beplanting rond terrein Jan Snel
Tijdens de presentatie van het plan wordt ook stil gestaan bij de start van de groene streekeigen inpassing van het huidige bedrijventerrein van de Jan Snel Group. Afgelopen winterseizoen zijn rondom het bedrijf van de Jan Snel Group bomen, singels en hagen aangeplant om het bedrijf een streekeigen landschappelijk kader te geven. Aan de Willeskopperzijde zijn bomen en hagen geplant. Langs de IJsseloordzijde is de coniferenhaag vervangen door een singel met elzen en inheemse struiken. Aan de kant van de Hollandse IJssel zijn ook bomen geplant, zodat hier later de coniferenhaag verwijderd kan worden. Het project en de beplanting zijn tot stand gekomen met een bijdrage van de Provincie Utrecht voor projecten "Landschappelijke kwaliteit van bedrijventerreinen" uit de Agenda Vitaal Platteland.

Brede coalitie
In de bewoners/belangengroep werken direct omwonenden samen met de Werkgroep Behoud Lopikerwaard, Stichting Hugo Kotestein, de gemeentelijk landschapscoƶrdinator, de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) en de Kamer van Koophandel.