Handreiking voor de herbestemming en verbouwing van monumentale boerderijen.

In december 2010 uitgegeven door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Monumenten zijn boodschappers uit ons verleden - oude gebouwen met een verhaal. Zij maken deel uit van onze geschiedenis en bepalen mede de identiteit van een dorp of een stad.

Dat geldt ook voor de duizenden monumentale boerderijen die Nederland rijk is. Zij vertellen het verhaal van ons landschap en geven betekenis aan onze leefomgeving. De maatschappelijke aandacht voor dit ‘agrarische erfgoed’ groeit. Steeds meer eigenaren willen hun karakteristieke boerderij behouden. Vroeger vormde het boerenbedrijf de economische basis onder het voortbestaan van de boerderij. Tegenwoordig verliezen steeds meer boerderijen hun oorspronkelijke functie. Veel monumentale boerderijen hebben daarom alleen toekomst als ze een nieuwe economische functie krijgen, zoals woning of kantoor.
Nieuwe functies stellen nieuwe eisen aan een gebouw, zoals extra daglicht of meer wooncomfort. Met kennis van zaken kunnen dit soort veranderingen op een goede manier worden vormgegeven, blijkt steeds vaker in de praktijk - mét respect voor de historische en architectonische waarden van het monument.

Download de brochure hier