Historische kaart Montfoort

Montfoort moet haast maken met het realiseren van een historische kaart van Montfoort en Linschoten.

De afdeling Montfoort/Linschoten van de Stichting Hugo Kotestein wijst het gemeentebestuur erop dat Montfoort door de Wet op Archeologische Monumentenzorg verplicht is te zorgen voor een kaart waarop de plaatsen zijn vermeld waar mogelijk interessante vondsten uit het verleden onder de grond zitten. Volgens de stichting hebben diverse plaatsen in de regio al een historische kaart en anders zijn ze wel bezig met de ontwikkeling ervan. Ondanks de rijke historie en de grote kans dat er in de twee oude kernen belangrijke restanten in de bodem verborgen liggen, heeft Montfoort nog geen stappen gezet om zo'n kaart te ontwikkelen. De stichting wijst erop dat het afgelopen jaar verschillende opgravingen, onder meer aan de Mannenhuisstraat en de Schoolstraat, interessante gegevens hebben opgeleverd. Omdat er de komende jaren veel gebouwd gaat worden in de kern Montfoort moet er snel een archeologische kaart komen waarop in één oogopslag te zien is waar kansrijke vindplaatsen te vinden zijn. De Stichting Hugo Kotestein vraagt de gemeente archeologie serieus te nemen.

GEERT DONKER

MONTFOORT -