Bescherm de Weidemolentjes

De kleine weidemolentjes in de polders zijn zo typerend voor het landschap, dat ze een beschermde status moeten krijgen. Molentjes beeldbepalend voor polder. Daarvoor pleiten Dorpsplatform Zegveld en monumentenstichting Hugo Kotenstein. De molentjes staan in de polders rondom Zegveld en de Meije en dienen om het waterpeil plaatselijk te verlagen. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil af van deze onderbemaling. In nieuwe plannen wil het waterschap het waterpeil in grotere gebieden gelijktrekken. Hiermee verandert de waterhuishouding en verliezen de meeste weidemolens hun functie. Dorpsplatform Zegveld en Hugo Kotenstein vrezen dat de kenmerkende kleine installaties hierdoor verdwijnen uit het polderlandschap.

Piet Brak, actief lid van beide organisaties, stelt dat de molentjes al tachtig jaar deel uitmaken van het landschap rond Kamerik, Zegveld en de Meije. ,,Vanaf de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zijn ze geplaatst door boeren. Eerst van hout, na de Tweede Wereldoorlog van ijzer. Rondom de Meije staan er enkele van kunststof.’’ Sommige zijn nog in functie, anderen bemalen niet meer, aldus Brak.

De Woerdense monumentencommissie heeft inmiddels een bezoek gebracht aan de weidemolentjes. Op dit moment wordt nagedacht of er daadwerkelijk een monumentenstatus toegekend wordt. Dat zou betekenen dat de molentjes niet zomaar weggehaald kunnen worden.
Hein Kuiper van de gemeentelijke monumentencommissie heeft drie weidemolentjes bij Zegveld op het oog. ,,Deze springen eruit en zijn duidelijk zichtbaar. Bovendien blijven ze in de plannen van het waterschap in functie.’’ Voordat de status wordt toegekend, moeten er nog procedures worden doorlopen. Kuiper is het met Brak eens dat het jammer zou zijn als alle weidemolentjes verdwijnen. ,,Het zijn karakteristieke elementen in het overwegend kale landschap.’’ De molens hebben nauwelijks bediening nodig, doordat de grote windvaan aan de achterzijde van de draaibare kop ervoor zorgt dat de molen altijd goed op de wind staat.
 
MATHIJS STEINBERGER
ZEGVELD / WOERDEN