Kamerik in de "watercanon"

Kamerik heeft met z'n watergang "de wetering" een prominente plek gekregen in de "watercanon". Dit is uiteraard een grote steun in de rug voor onze acties van de laatste jaren tegen aantasting van de Kamerikse wetering. Maar ook de plannen voor een golfbaan pal naast de wetering in een 12e eeuwse veenontginning lijkt niet bepaald in lijn met op zijn minst de geest van de canon.

Deze lijst van belangrijke monumenten en bouwwerken uit de waterstaatkundige geschiedenis van Nederland, is op 16 december 2008 verschenen. Het eerste hoofdstuk van de waterhistorie van Nederland zoomt in op de veenontginningen die rond het jaar 1000 vorm kregen. Kamerik is daarvan een treffende voorbeeld, omdat het landschap dat toen door de ontginningen ontstond, heel gaaf behouden is gebleven. De campagne "de watercanon" is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Kamerik is zelfs de eerste venster van de 25. Niet verkeerd dus! Lees hierover meer op de website van "de watercanon"