Informatie Stichting

Hugo Kotestein

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen (zie Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio )  en een dagelijks bestuur dat bestaat uit :

Voorzitter    Loes Bakker

Penningm   Magdaleen Mulder

Secretaris   Mieke van Deuren

 

Correspondentie adres :

Stichting Hugo Kotestein

P/a Het Jaagpad 56

3461 HC Linschoten

 

telefoon              0348-482582

postgironummer  NL60INGB0003551080

t.n.v.    Stichting Hugo Kotestein

e-mail                info@hugokotestein.nl

website              www.hugokotestein.nl

 

De Stichting is in het bezit van het ANBI certificaat.

Het fiscaalnummer is :  8040.47.698

 

 

Interessante links

 

 

 

40- jarig Jubileum Stichting Hugo Kotestein

 

Ter gelegenheid van de viering op 2 oktober j.l.  van het 40-jarig bestaan van de Stichting is een persbericht uitgegaan.

 

 Persbericht

 

Hugo Kotestein 40 jaar actief voor monumenten

 

In Huis te Linschoten werd op 2 oktober de 40ste verjaardag van Stichting Hugo Kotestein gevierd.

 

Bij de bijeenkomst waren naast de burgemeesters, wethouders en ambtenaren in het werkgebied van de stichting en de gedeputeerde Cultuur van de Provincie Utrecht ook specialisten op het gebied van monumenten en cultuurhistorie en leden van Stichting Hugo Kotestein aanwezig.

 

Hugo Kotestein heeft zich in 40 jaar met veel spraakmakende zaken beziggehouden en wierp zich altijd op als hoeder van het cultureel erfgoed. Vaak zocht ze de publiciteit en benaderde ze de politiek als een beeldbepalend monumentaal gebouw of landschap dreigde te verdwijnen. Maar ook het karakteristieke cultuurlandschap kon op de aandacht rekenen. Soms verdwenen plannen daardoor in de prullenbak of werden aangepast, maar soms waren andere belangen te sterk.

 

Tijdens dit jubileum gaf de voorzitter Bram Huisman aan, dat Hugo Kotestein nog steeds vaak in actie moet komen, maar ook graag pluimen uitdeelt voor goede initiatieven. Daartoe wordt jaarlijks een oorkonde uitgereikt.

 

Gastheer Paul Kindt gaf namens het Landgoed Linschoten aan, dat zij in Hugo Kotestein een partner ziet in het behoud van het cultuurlandschap. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts benadrukte de plek die Hugo Kotestein heeft verworven en constateert, dat samenwerking tussen gemeente, provincie en belangenorganisaties tot betere plannen leidt. Ze bood namens de provincie aan de gemeenten een financiële bijdrage aan voor het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart. Ze riep Hugo Kotestein op dit aan te vullen met streekverhalen.

 

Tenslotte kwam de 17e eeuwse Hugo Kotestein zelf ten tonele om de aanwezige burgemeesters te confronteren met een monument waarover veel te doen is geweest. Op ludieke wijze werd duidelijk, dat er weliswaar veel verdwenen is maar ook veel objecten zijn gered of een nieuwe bestemming hebben gekregen.

 

Ieder werd nog een keer doordrongen van het belang van het behoud van het mooie cultuurhistorische erfgoed in de regio. Te midden van het fraaie landgoed Linschoten was dat voor de genodigden ook geen al te grote opgave.

 

Noot voor de redactie:

 

Nadere informatie is te verkrijgen bij Peter Versloot, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 ----------------0000000000000000------------------

De hieronder geplaatste foto's  zijn van Hielke Postma


40jr jubileum Hielke Postma  1                            

Voorzitter van de Jubileumcommissie, Peter Versloot, heet de gasten welkom.

 

40jr jubileum Hielke Postma  3

De voorzitter van de Stichting,  Bram Huisman

 

40jr jubileum Hielke Postma  5

 Gedeputeerde Mariëtte Pennarts overhandigt haar cadeau

 

40jr jubileum Hielke Postma  6

De ook aanwezige vroegere Stadstimmerman / schepen  van Woerden,

Hugo Kootensteijn, verhaalt van successen en gemiste kansen

 

 

40jr jubileum Hielke Postma  8

Namens de Stadstimmerman Hugo Kootensteijn reikt Mariëtte Pennarts de

speciale oorkonde uit aan Piet Braks voor de restauratie van het door hem

bewoonde monument.

 

 40jr jubileum Hielke Postma  9

 Hugo Kootesteijn poseert met o.m. oud- voorzitters van de Stichting.

Oud voorzitter Jan Labordus was op dat moment afwezig.

 

40jr jubileum Hielke Postma  10

Leden van de diverse werkgroepen met de Stadstimmerman.

 

 40jr jubileum Hielke Postma  11

 Hugo Kootesteijn met het huidige bestuur ,v.l.n.r. :

Magdaleen Mulder, de Stadstimmerman, Mieke van Deuren, Bram Huisman
. :