Informatie Stichting

Hugo Kotestein

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen (zie Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio )  en een dagelijks bestuur dat bestaat uit :

Voorzitter    Loes Bakker

Penningm   Magdaleen Mulder

Secretaris   Mieke van Deuren

 

Correspondentie adres :

Stichting Hugo Kotestein

P/a Het Jaagpad 56

3461 HC Linschoten

 

telefoon              0348-482582

postgironummer  NL60INGB0003551080

t.n.v.    Stichting Hugo Kotestein

e-mail                info@hugokotestein.nl

website              www.hugokotestein.nl

 

De Stichting is in het bezit van het ANBI certificaat.

Het fiscaalnummer is :  8040.47.698

 

 

Interessante links

 

 

 

In Memoriam Jacques Zanen

Kort geleden overleed een bekende inwoner van Oudewater , Jacques Zanen.

Eén van zijn vele activiteiten was ook het medewerken aan de doelstellingen van  de Stichting Hugo Kotestein..

Klik HIER voor een In Memoriam

 

 

Historie van Harmelen

De serie Historie van Harmelen, geschreven door Pier Sinia, wordt afgesloten met een kort overzicht van de geschiedenis van de Hervormde Kerk.

Klik hier voor dit overzicht

HET JAARVERSLAG 2019 IS VERSCHENEN

 

Klik HIER voor het jaarverslag

 

Bedreiging van het Beschermd Dorpsgezicht van Linschoten

Het gezicht van de dorpskern Linschoten wordt wezenlijk bedreigd door de plannen m.b.t. de aanpassing van de omgeving van de St.Janskerk. Zowel de Kerk als de gemeente tonen weinig gevoel voor de historische uitstraling van de St.Janskerk.

Een beschrijving van de door SHK gesignaleerde probleem 

Persbericht :  Dorpsgezicht Linschoten verminkt  ?

De in een eerder bericht genoemde plannen m.b.t. de aanpassing van de omgeving van de St.Janskerk dreigen werkelijkheid te worden !

Lees HIER het persbericht

 

Aanpassingen omgeving St.Janskerk te Linschoten

Er worden plannen gemaakt voor aanpassing van de omgeving van de St.Janskerk te Linschoten.

De werkgroep Montfoort/Linschoten heeft hierover ingesproken op een form-vergadering van de Gemeente Montfoort.

Lees meer hierover inspraak St.Janskerk

Historie van Harmelen  ( vervolg )

De serie Historie van Harmelen van Pier Sinia in de Dorpskrant van Harmelen heeft inmiddels weer een vervolg gekregen.

Hier volgen de publicaties van :

juni 2919

augustus 2019

oktober 2019

Kloostertuin in Montfoort, een gemiste kans ?

In april 2019 gaf SHK al aan dat het mis dreigde te gaan met de tuin van de Commanderij. Was de tuin maar aangelegd conform de eerder afgegeven vergunning van december 2017 !

.

SHK gaf een persbericht:

Uitreiking Oorkonde 2019 in Kamerik

De Hugo Kotestein Oorkonde 2019 is op 20 september 2019 uitgereikt aan Adviesbureau Critical Minds voor de verbouwing van het voormalige gemeentehuis van Kamerik

Klik hier voor Oorkonde 2019

 

Donateursdag in Harmelen

In juni is de jaarlijkse Donateursdag gehouden in Harmelen ter gelegenheid van de ingebruikneming van een replica van de rollenpaal .

Klik hier voor de rollenpaal

Uitreiking Oorkonde 2019 in Kamerik

De Hugo Kotestein Oorkonde 2019 is toegekend aan Floris Groeneveld, ondernemer bij Critical Minds . Dit bedrijf is gevestigd in het recent verbouwde voormalige gemeentehuis van Kamerik.

Oorkonde 2019 in Kamerik

 

Vervolg op : Historie van Harmelen

In april is in de Dorpskrant van Harmelen het vervolg gepubliceerd over de Historie van Harmelen.

Klik hier voor deze publicatie

 

Subcategorieën