Informatie Stichting

Hugo Kotestein

Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitters van de werkgroepen (zie Contactpersonen (werkgroepen) Hugo Kotestein in uw regio )  en een dagelijks bestuur dat bestaat uit :

Voorzitter     Bram Huisman

Penningm   Magdaleen Mulder

Secretaris   Mieke van Deuren

 

Correspondentie adres :

Stichting Hugo Kotestein

P/a Het Jaagpad 56

3461 HC Linschoten

 

telefoon              0348-482582

postgironummer  NL60INGB0003551080

t.n.v.    Stichting Hugo Kotestein

e-mail                info@hugokotestein.nl

website              www.hugokotestein.nl

 

De Stichting is in het bezit van het ANBI certificaat.

Het fiscaalnummer is :  8040.47.698

 

 

Interessante links

 

 

 

Uitreiking Hugo Kotestijn Oorkonde 2018 in de pers.

 

Ook de regionale pers werd aandacht geschonken aan de uitreiking van de Hugo Kotestijn Oorkonde 2018 aan het Muziekhuis in Oudewater.

Lees meer: Oorkonde Muziekhuis in de pers

Hugo Kotestijn Oorkonde  2018 naar het Muziekhuis in Oudewater.

 

Met heel veel liefde en inzet is een oud verwaarloosd schoolgebouw weer in de oude pracht hersteld.

Dit betekende een zeer verdiende Oorkonde  2018 van Hugo Kotestijn.

Lees meer: Oorkonde 2018 naar het Muziekhuis in Oudewater

Wat zegt het Hoofdlijnenakkoord Montfoort over de cultuurhistorische waarden in Montfoort en Linschoten ?

Werkgroep Montfoort-Linschoten gaat na in hoeverre de aanbevelingen van SHK zijn verwerkt in het Hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie in het gemeentebestuur van Montfoort.

Klik hier voor het kommentaar

Brief verzoek handhaving kap beschermde boom

De werkgroep Montfoort-Linschoten heeft een brief aan College en Raad van Montfoort gestuurd naar aanleiding van het kappen van een beschermde boom.

verzoek handhaving kap beschermde boom 

 

ADVIES AAN POLITIEK MONTFOORT

De werkgroep Montfoort-Linschoten heeft een aantal punten onder de aandacht gebracht van politici die nu bezig zijn met de vorming van een nieuw College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montfoort.

Lees meer: Advies aan politiek Montfoort