De Stichting Hugo Kotestein

De stichting is in 1975 opgericht voor behoud en versterking van het historisch erfgoed in haar werkgebied : de regio Woerden en omstreken.

Het gaat hierbij om beeldbepalende gebouwen en andere elementen die waardevol zijn uit stedenbouwkundig, landschappelijk, architectonisch of cultuurhistorisch oogpunt.

Het initiatief tot de oprichting is genomen door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging ( SHHV ) nadat een aantal histiorische gebouwen in Woerden onder de slopershamer was gevallen.

Dit gold ondermeer voor het 17de eeuwse Proveniershuis in Woerden, dat werd gebouwd door Hugo Jasperszoon Kotestein, stadstimmerman (aannemer en bouwmeester) .

De stichting is dan ook naar hem vernoemd. Hugo Kotestein was lid van de vroedschap van Woerden en enige tijd ook burgemeester.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41172329.

De notariƫle akte is ingeschreven op 3 juni 1975.